Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępnymi sposobami dostawy towaru są:

a) dostawa za pośrednictwem firm kurierskich takich jak  FedEx (szczegółowe warunki dostawy dostępne na stronie: http://www.fedex.com/pl/legal_terms.html ), UPS (szczegółowe warunki dostawy dostępne na stronie: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page? ), GLS,  itp. lub innym przewoźnikiem zapewniającym bezpieczny transport.

b) odbiór osobisty w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia lub na miejscu w przypadku płatności kartą płatniczą).

3. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek, przy odbiorze towaru niezbędne jest okazanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia. Gdy towar będzie gotowy do odbioru, kupujący otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odbioru towaru. Towar powinien zostać odebrany przez kupującego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Za dzień otrzymania wiadomości e-mail uważa się dzień wysłania wiadomości e-mail do kupującego. W przypadku braku odbioru towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek skontaktuje się z kupującym i wyznaczy mu dodatkowy, 14 dniowy termin na odbiór towaru. W przypadku braku odbioru towaru przez kupującego w dodatkowo wyznaczonym terminie, UNIMAT fabryka wycieraczek wystawi fakturę z obowiązkiem zapłaty przez kupującego. Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu bezumownego przechowywania towaru. UNIMAT fabryka wycieraczek będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.

4. UNIMAT fabryka wycieraczek będzie dążył, aby termin dostawy wyniósł do 10 dni roboczych. Terminy dostawy liczone są:

a) w przypadku płatności za pobraniem – od momentu otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail od UNIMAT fabryka wycieraczek potwierdzającego przyjęcie zamówienia;

b) w przypadku płatności przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com – od momentu zaksięgowania przez UNIMAT fabryka wycieraczek wpłaty kupującego.

5. W stosunkach z przedsiębiorcami, UNIMAT fabryka wycieraczek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przedłużenia terminu dostawy towarów z przyczyn niezależnych [nie zawinionych] od UNIMAT fabryka wycieraczek np. między innymi z powodu nieterminowej dostawy komponentów przez dostawców UNIMAT fabryka wycieraczek , opóźnień transportowych lub celnych, opóźnień związanych z wykonaniem prac przygotowawczych po stronie Kupującego, blokad dróg, powodzi, pożarów, epidemię, niedoborów energii elektrycznej w zakładzie UNIMAT fabryka wycieraczek itp.

6. Koszty dostawy będzie doliczony do zamówienia i uwidoczniony w Koszyku. Koszty dostawy w całości pokrywa kupujący.

7. Towar na życzenie kupującego może zostać przygotowany do transportu poprzez spakowanie towaru na palecie bezzwrotnej. W takim wypadku UNIMAT fabryka wycieraczek pobiera opłatę za paletę. O koszcie palety/paletach i kosztach pakowania Zamawiający zostanie powiadomiony przez Unimat fabryka wycieraczek przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

8. W sytuacji, gdy kupujący wybrał formę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, a następnie nie odebrał towaru, towar zostanie zwrócony do UNIMAT fabryka wycieraczek. UNIMAT fabryka wycieraczek nie przewiduje ponownej wysyłki towaru. Zwrócony towar można odebrać osobiście w siedzibie UNIMAT fabryka wycieraczek po okazaniu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz numeru zamówienia, a także po dokonaniu zapłaty (jeśli wybrano formę płatności za pobraniem), w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru. W przypadku braku odbioru towaru przez kupującego w dodatkowo wyznaczonym terminie oraz wybrania formy płatności gotówką za pobraniem, UNIMAT fabryka wycieraczek wystawi fakturę z obowiązkiem zapłaty przez kupującego. 

Po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do odbioru towaru, UNIMAT fabryka wycieraczek może naliczyć kupującemu opłaty z tytułu bezumownego przechowywania towaru. 

UNIMAT fabryka wycieraczek będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór towaru przez kupującego.

Dowód zakupu, odbiór towaru

1. UNIMAT fabryka wycieraczek zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury.

2. W chwili odbioru przesyłki, kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamawianego towaru, jeśli towar jest uszkodzony, opakowanie jest uszkodzone, towar posiada ubytki lub nie został doręczony w ilości zgodnej z zamówieniem, kupujący powinien zgłosić zastrzeżenia w liście przewozowym, uzyskać podpis dostawcy i niezwłocznie poinformować o tym fakcie UNIMAT fabryka wycieraczek, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

3. Od momentu wydania towaru kupującemu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na kupującego. W stosunkach z przedsiębiorcami za moment wydania towaru uważa się także wydanie towaru przewoźnikowi.

W przypadku formy płatności: przelewem bankowym albo w systemie on-line za pośrednictwem tpay.com lub innej dostępnej bramki płatności, zamówienie jest realizowane przez UNIMAT fabryka wycieraczek po zaksięgowaniu wpłaty kupującego.

W przypadku braku płatności przez kupującego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, UNIMAT fabryka wycieraczek dokona anulowania zamówienia.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password